Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Doznających Przemocy Domowej

Na terenie Gminy Pałecznica funkcjonuje Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy Osobom Doznającym  Przemocy Domowej, który działa w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy.

Punkt jest placówką zapewniającą nieodpłatne specjalistyczne usługi psychologiczne oraz prawne na rzecz osób i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji kryzysowej, spowodowanej wystąpieniem przemocy domowej.

Działania Punktu są nakierowane na pracę z osobami i rodzinami borykającymi się z problemem przemocy domowej, które nie są w stanie rozwiązać trudnej sytuacji życiowej, wykorzystując własne środki i możliwości.

Zadaniem Punktu jest przede wszystkim prowadzenie poradnictwa psychologicznego mającego na celu przywrócenie równowagi psychicznej oraz umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a także prowadzenie specjalistycznego poradnictwa prawnego i socjalnego.

Godziny otwarcia Punktu:

– psycholog 2 godziny 1x w miesiącu po uzgodnieniu telefonicznym

– prawnik 2 godziny 1x w miesiącu po uzgodnieniu telefonicznym

– pomoc specjalistyczna udzielana jest także przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy 07.30- 15.30 Pn- Pt

– pomocniczo psycholog w ramach Punktu Informacji i Wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin.

W przypadku pojawienia się osoby/zgłoszenia chęci skorzystania ze wsparcia specjalistów w Punkcie, pracownicy socjalni każdorazowo ustalają z danym specjalistą termin i godzinę wizyty, informując o tym osobę zainteresowaną. Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. św. Jakuba 11, 32-109 Pałecznica, bądź telefonicznie pod numerem: 41 38 48 234 w godzinach od 7:30 do 15:30 (poniedziałek – piątek).