Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Pałecznica na lata 2023-2028

Załącznik: Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Pałecznica na lata 2023-2028

do Uchwały NR VIII/403/2023 z dnia 27 września 2023 r.


Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2028 dla Gminy Pałecznica

Załącznik: Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2028 dla Gminy Pałecznica

do Uchwały NR VIII/369/2023 z dnia 24 marca 2023 r.


Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022 dla Gminy Pałecznica.

Załącznik: Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022 dla Gminy Pałecznica

do Uchwały NR VII/321/2018 RADY GMINY PAŁECZNICA z dnia 18.05.2018