Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. św. Jakuba 11  ( siedziba tymczasowa: ul. Strażacka 5/1 )

32 -109 Pałecznica

tel. 41 384 82 34, 608 644 673

e-mail: gops@palecznica.pl

https://gops.palecznica.pl

ePUAP:/ gops_palecznica

p.o. Kierownik   – mgr Iwona Perkowska

tel. 41 384 82 34  w. 30

e-mail. perkowska.i@palecznica.pl

Pracownik socjalny – mgr Katarzyna Jędryjaszek

tel. 41 384 82 34 w. 31

e-mail: jedry.k@palecznica.pl

Rejon socjalny: Lelowice Kolonia, Łaszów, Pamięcice, Solcza, Winiary

Pracownik socjalny –  Małgorzata Maracha

tel. 41 384 82 34 w. 32

e-mail: maracha.m@palecznica.pl

Rejon socjalny: Gruszów, Ibramowice Niezwojowice, Pałecznica, Pieczonogi

Pracownik socjalny – mgr Marta Chrzanowska

tel. 41 384 82 34 w. 32

e-mail:  chrzanowska.m@palecznica.pl

Rejon socjalny: Bolów, Czuszów, Nadzów, Sudołek

Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego  – Dagmara Belska

tel. 41 384 82 34

e-mail: belska.d@palecznica.pl

Główny księgowy – mgr inż. Marzena Labiś

tel. 41 384 82 34  w. 29

e-mail: labis.m@palecznica.pl