Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy

Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy od 24 lutego 2022 r. oraz zostali wpisani do rejestru PESEL. Świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczone jest  na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.