Baza Teleadresowa

Baza teleadresowa podmiotów realizujących w roku 2024 oddziaływania wobec osób stosujących przemoc domową na terenie Powiatu Proszowickiego. Baza teleadresowa zawiera także informacje dla osób doznających przemocy domowej o możliwych formach pomocy świadczonej przez poszczególne podmioty w roku 2024.

Załącznik: