NIE STÓJ Z BOKU! DOŁĄCZ DO AKCJI – STOP PRZEMOCY DOMOWEJ !

W środę 24 lipca 2024r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach oraz Ośrodki Pomocy Społecznej i Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej z Powiatu Proszowickiego, dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach oraz Członkowie Stowarzyszenia BARTOSZ planują przeprowadzić na terenie Proszowic kolejną kampanię społeczną związaną z PRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY DOMOWEJ

Celem kampanii było podnoszenie świadomości mieszkańców naszego powiatu, jak również uwrażliwienie naszej społeczności lokalnej na temat przemocy „w zaciszu domowym”.

Reagowanie na wszelkie przejawy zachowań przemocowych wobec bliskich jest niezmiernie ważne, w szczególności jeżeli chodzi o krzywdzenie dziecka. Bądźmy uważni na zagrożenie dobra dziecka. Nasza reakcja, to także szansa dla rodzica by się zmienił. W innym przypadku przemoc może eskalować i w coraz większym stopniu zagrażać bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dziecka.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wspólnego budowania kolacji STOP PRZEMOCY DOMOWEJ.

Zgłoszenia chętnych do udziału we wspólnej kampanii w dniu 24 lipca br. prosimy zgłaszać na e-maila: a.fularski@pcpr.proszowice.pl lub telefon nr: 517-847-661 – PCPR W PROSZOWICACH

Przypominamy, że w PCPR w Proszowicach funkcjonuje CAŁODOBOWY TELEFON INFORMACYJNO – INTERWENCYJNY nr 604-931-160.

PCPR w Proszowicach

Możesz również polubić…