Kampana edukacyjna w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy publikuje drugi pakiet materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla uczestników ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej: artykuł ekspercki oraz grafikę.

Organizatorem kampanii jest Instytut Nowej Kultury. W załączeniu pakiet materiałów edukacyjnych.

Możesz również polubić…