Ogłoszenie naboru na partnera

ZARZĄDZENIE nr 62 /2023  WÓJTA GMINY PAŁECZNICA z dnia 07 grudnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na partnera – podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu i powołania komisji celem przeprowadzenia oceny ofert.

W załączeniu publikujemy ogłoszenie dotyczące otwartego naboru na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027 Działanie 6.26 Integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej Typ projektu: A. Działania mające na celu integrację osób w szczególnej sytuacji realizowane przez gminy i powiaty.

Załączniki do pobrania:

Możesz również polubić…