Informacja w sprawie wydawania zaświadczeń do programu „Czyste powietrze” od 1 sierpnia 2023 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy informuje, że w okresie od   1 sierpnia 2023 r. do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września 2023 r., tutejszy Ośrodek nie będzie miał możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mógł wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

Możesz również polubić…