Aktualizacja bazy teleadresowej

Aktualizacja bazy teleadresowej podmiotów realizujących w roku 2023 oddziaływania wobec osób stosujących przemoc domową na terenie Powiatu Proszowickiego. Baza teleadresowa zawiera także informacje dla osób doznających przemocy domowej o możliwych formach pomocy świadczonej przez poszczególne podmioty w roku 2023.

Możesz również polubić…