Ogłoszenie o sprzedaży końcowej paliwa stałego

Wójt gminy Pałecznica informuje, że w związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych od dnia 8 maja 2023 roku rozpoczyna sprzedaż końcową.


Ogłoszenie o sprzedaży końcowej paliwa stałego

Wójt gminy Pałecznica informuje, że w związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych od dnia 8 maja 2023 roku rozpoczyna sprzedaż końcową.

Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży:

Ekogroszek karlik – piast–ziemowit, ruch ziemowit (wola)  – 23,12 ton

Kostka – piast-ziemowit, ruch piast  – 56,86  ton

Orzech – 57,18 ton

Cena – 1950,00 zł/tonę

Termin składania wniosków od dnia 8 maja do dnia 30 czerwca 2023 lub do wyczerpania asortymentu. Sprzedaż paliwa może odbywać się najpóźniej do dnia 31 lipca 2023 roku.

! Wnioski o zakup złożone do końca kwietnia 2023 roku pozostają bez rozpatrzenia.

! Wnioski o zakup paliwa stałego złożone od dnia 8 maja 2023 rozpatrywane są przez gminę w kolejności przyjęcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.! Uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, może dokonać zakupu paliwa stałego w dowolnej gminie prowadzącej sprzedaż końcową, na podstawie zaświadczenia wystawionego przez wójta/burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Możesz również polubić…