Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Przemoc w Internecie może pozostać niezauważona, ponieważ nie zostawia widocznych śladów na ciele pokrzywdzonego. Jednak cyberprzemoc potrafi ranić równie dotkliwie, jak przemoc fizyczna. Osoby pokrzywdzone agresją w sieci mogą czuć: wstyd, bezsilność, złość i upokorzenie Dlatego każdy nauczyciel powinien wiedzieć, jak zareagować na niebezpieczne sytuacje w sieci z udziałem dzieci i młodzieży.

Zapraszamy nauczycieli pracujących z młodzieżą w wieku 13-16 lat na szkolenie dotyczące przeciwdziałania przemocy w szkołach. Podczas 3 spotkań online przygotujecie się do realizacji w szkołach programu profilaktycznego IMPACT.

IMPACT składa się z 10 scenariuszy lekcyjnych dotyczących czterech obszarów:

kompetencji psychologicznych wspierających pozytywne zachowania w internecie,

pozytywnego wykorzystania możliwości internetu,

prywatności i bezpieczeństwa w sieci,

zjawiska agresji elektronicznej.

Szkolenia organizowane są przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, zostały sfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Możesz również polubić…