Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Ruszyły ZAPISY na bezpłatną 15. Ogólnopolską Konferencję „Ostrożnie-dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”, która w tym roku odbędzie się w dniach 20-21 czerwca online!

https://edukacja.fdds.pl/course/index.php?categoryid=25…

Zapraszamy profesjonalistów pracujących z rodzinami i dziećmi do 6. roku życia – przedstawicieli instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, psychologów, przedstawicieli sektora ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości oraz przedstawicieli edukacji.

Podczas 2 dni Konferencji ukażemy problematykę profilaktyki krzywdzenia małych dzieci w szerokim kontekście, obejmującym zarówno najnowszą wiedzę naukową, przemiany społeczno-obyczajowe, jak i wyzwania codziennej pracy z rodzinami i dziećmi. Podobnie jak w poprzednich latach, odniesiemy się do aktualnych problemów związanych z rodzicielstwem oraz rozwojem dziecka i opieką nad nim w okresie wczesnego dzieciństwa. Poruszymy kwestie związane z identyfikacją czynników ryzyka i czynników ochronnych krzywdzenia małych dzieci, metodami pracy z rodzinami ryzyka oraz dobrymi praktykami w zakresie ochrony małych dzieci przed przemocą.

Możesz również polubić…