Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Poniżej przestawiamy Państwu ofertę wsparcia kierowanego do mieszkańców powiatu proszowickiego w roku 2023 realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach w ramach działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej (OIK) w Proszowicach oraz specjalistycznego poradnictwa.

Ponadto informujemy, iż w zakresie interwencji kryzysowej nadal funkcjonuje mieszkanie hostelowe OIK, usytuowane na terenie Miasta Proszowice. Mieszkanie przeznaczone jest dla rodziny (maksymalnie 4 osobowej) lub osoby samotnej.

Ponadto funkcjonuje całodobowy telefon informacyjno- interwencyjny OIK 604 931 160.W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej świadczone jest specjalistyczne poradnictwo w formie konsultacji indywidualnych psychologicznych oraz pedagogicznych.

W ramach wsparcia grupowego realizowane są:

  1. grupa wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
  2. warsztaty edukacyjne dla rodziców,
  3. warsztaty edukacyjno- rozwojowe dla dzieci w wieku 6-12 lat,
  4. warsztaty rozwojowe dla młodzieży.

Dla osób podejrzanych o stosowanie/ stosujących przemoc w rodzinie, realizowany jest program korekcyjno- edukacyjny.

Możesz również polubić…