Harmonogram dyżurów

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Powiecie Proszowickim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach ogólnopolskiej kampanii pod nazwą Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem chce zwrócić szczególną uwagę na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych.

Każda osoba zainteresowana będzie mogła w dniach od 20 lutego 2023 do 24 lutego 2023 uzyskać bezpłatną poradę m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów i organizacji pozarządowych w całym kraju.

Wiąże się także z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, który wprowadzono w Polsce ustawą z 12 lutego 2003 roku.

Przy współpracy z Prokuraturą Rejonową dla Krakowa – Nowej Huty, Sądem Rejonowym dla Krakowa – Nowej Huty, PCPR w Proszowicach, Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach, Ośrodki Pomocy Społecznej i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, zapraszają osoby zainteresowane do skorzystania pomocy.

Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać dalsze wsparcie w ramach ogólnopolskiej Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Na stronie internetowej Funduszu Sprawiedliwości:

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/…/znajdz… można wyszukać placówki zapewniające bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną, psychoterapeutyczną, a w razie potrzeby również materialną.

Możesz również polubić…