Gminny Program Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy w 2023r.  jest w trakcie opracowywania w/w Programu.

W związku z tym, uprzejmie informujemy, że od dnia 13 lutego 2023 roku do 24 lutego 2023 wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Pałecznica mogą wziąć udział  w anonimowym badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie oraz stanu wiedzy na temat przemocy wśród mieszkańców z terenu Gminy Pałecznica. Ankiety dostępne są także w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy oraz można je wypełnić za pomocą kliknięcia w poniższy link:

Ankieta dla mieszkańców Gminy Pałecznica:

https://forms.gle/HX7jv7axJzgT9HLeA

Badanie profesjonalistów wsparcia społecznego na temat przemocy domowej w Gminie Pałecznica:

https://forms.gle/PySgpUZzXUDifCq4A

Badanie młodzieży szkolnej:

https://forms.gle/xf3WCZzyUjh4CVPD9

Możesz również polubić…