Baza teleadresowa

Baza teleadresowa podmiotów realizujących w roku 2023 oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Proszowickiego. Baza teleadresowa zawiera także informacje dla osób doznających przemocy w rodzinie o możliwych formach pomocy świadczonej przez poszczególne podmioty w roku 2023.

Możesz również polubić…