Skierowania na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy informuje, że rozpoczyna przygotowania do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus. W związku z powyższym od dnia 2 stycznia 2023 r. do dnia 31 stycznia 2023 r. wydawane będą skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ.

Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej.

Pomoc mogą  otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

– 1 707,20 zł  w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający  220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj.776 zł).

– 1 320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł).

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentów poświadczających dochody za miesiąc grudzień 2022 roku  (np. decyzji ZUS, KRUS, odcinka z emerytury/renty, zaświadczenie o dochodach,  nakazy płatnicze itd.) celem przeliczenia kryterium dochodowego rodziny.

Możesz również polubić…