Linia pomocy pokrzywdzonym

Szanowni Państwo,

informujemy, że Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022- 2025.

Poniżej zamieszczamy materiały informacyjne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków, w tym informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnej infolinii. OGÓLNOPOLSKA LINIA POMOCY POKRZYWDZONYM  jest sfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, w ramach usług której oferowane jest wsparcie przez 24 godziny/7 dni w tygodniu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków przestępstw oraz osób im najbliższych (także dla osób dotkniętych przemocą domową, próbami samobójczymi, dla dzieci potrzebujących wsparcia).

Możesz również polubić…